ZGŁOSZENIA do 24. Wrocławskiego Turnieju Koszykówki Ulicznej „StreetBasket 2021” przyjmowanie będą w terminie:

  • od 14 czerwca 2021
  • do 25 czerwca 2021 do godz. 14:00

WARUNKIEM zapisania drużyny jest przesłanie na adres biuro@dzkosz.wroclaw.pl

Wpisowe:

80 zł – kategorie OPEN

60 zł – pozostałe kategorie

Wpisowe należy wpłacić na numer konta: 29 1160 2202 0000 0003 1412 6634

z dopiskiem: „StreetBasket 2021 + Nazwa Drużyny”