ZGŁOSZENIA do 22. Turnieju Koszykówki Ulicznej „StreetBasket 2018” przyjmowanie będą w terminie:

 • od  31 maja 2018
 • do 21 czerwca 2018 do godz.16.00!!!!!!!!!!!!!!!!

ZGŁOSZENIA drużyn dokonywać można:

 • bezpośrednio w biurze Dolnośląskiego Związku Koszykówki we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 1-3 (pok.23 II piętro) w godz. 10.00 do 15.00
 • pocztą elektroniczną (wymagany skan karty zgłoszeniowej) – na adres [email protected]
 • faksem – 71 3673980

Każda forma zgłoszenia wymaga dołączenia kserokopii dowodu wpłaty!!!!!

WARUNKIEM zapisania drużyny jest dostarczenie/przesłanie:

 • formularz zgłoszeniowy 2018
 • zgoda rodziców/opiekunów prawnych (dotyczy zawodników niepełnoletnich)
 • dowodu wpłaty wpisowego

WPISOWE 

do 14 czerwca:

 • 45 zł od drużyny w kategorii Open mężczyzn
 • 30 zł od drużyny  w pozostałych kategoriach (w tym kategoria Open kobiet)

od 15 do 21 czerwca:

 • 80 zł od drużyny w kategorii Open mężczyzn
 • 50 zł od drużyny  w pozostałych kategoriach (w tym kategoria Open kobiet)

 

Kwotę wpisowego należy wpłacić na numer konta:

Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu

Bank Millennium S.A.  22 1160 2202 0000 0002 2730 5164

z dopiskiem: „StreetBasket 2018 + Nazwa Drużyny”

kserokopię dowodu wpłaty przesyłamy wraz kartą zgłoszeniową

Zgłoszone drużyny

  OPEN Chłopcy U18
Chłopcy U16
Chłopcy U14
Mini chłopcy (u12)
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          

 

  OPEN kobiet Kobiet U16
Mini dziewczynki (U13)
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      

 

Sprawdź jak do nas trafić.