1. Mecze rozgrywane będą na boiskach o wymiarach 15x14m. Na boisku zaznaczona jest linia rzutów za 2pkt, oraz linia rzutów wolnych.

2. W kategorii MINIBASKET dziewczynki mecze rozgrywane będą piłką „5”. W pozostałych kategoriach kobiet i w kategorii MINIBASKET chłopcy mecze rozgrywane będą piłką rozmiaru „6”. W pozostałych kategoriach chłopców mecze rozgrywane będą piłką „7”.

3. Drużyna musi liczyć 3 zawodników + ew. 1 rezerwowy. Mecz musi rozpocząć 3 zawodników, ale kończyć może 2.

4. Za zdobyty kosz drużyna otrzymuje 1pkt, za rzut zza linii rzutów za 2pkt – 2pkt.

5. Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 16 pkt., lub przez 15 minut – w takim przypadku zapisywany jest aktualny wynik spotkania. W przypadku remisu po 15 minutach zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza.

6. Błąd karany jest stratą piłki i wyprowadzeniem piłki przez drużynę przeciwną zza linii rzutów za 2pkt. Za faul niesportowy  lub faul techniczny karą jest jeden rzut wolny i posiadanie piłki.

7. Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Musi ona w komplecie wyjść poza linie rzutów za 2pkt. Drużyna broniąca musi się w komplecie znajdować w polu rzutów za 1pkt.

8. Podobne zasady dotyczą wszelkich innych strat piłki – faul, zebranie piłki po niecelnym rzucie przeciwnika oraz wyjście piłki poza boisko.

9. Nie wolno dobijać piłki po niecelnym rzucie przeciwników, dobitka po niecelnym rzucie zawodnika własnej drużyny jest dopuszczalna.

10. Zmiany zawodników są lotne, mogą one być dokonywane wyłącznie, gdy drużyna atakująca   rozpoczyna akcję za linią rzutów za 2pkt.

11. Każda drużyna ma do wykorzystania jedną pół minutową przerwy. W przypadku wzięcia jej w ostatnich 2 minutach gry, czas gry jest zatrzymywany.

12. Zdobywanie punktów wsadem jest zabronione.

13. W meczach turnieju STREETBASKET 2016 nie ma sędziego. Obserwatorzy wyznaczeni przez organizatorów rozstrzygać będą kwestie sporne w momencie, gdy kapitanowie drużyn nie dojdą do porozumienia. W związku ze wzrastającą brutalnością w meczach koszykówki ulicznej obserwatorzy mają prawo do usuwania zawodników, którzy w szczególny sposób łamią przepisy gry.

14. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.

15. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiłyby rozegranie imprezy.