1. Drużyna musi liczyć 3 zawodników + ew. 1 rezerwowy. Mecz musi rozpocząć 3 zawodników, ale kończyć może 2.
 2. Za zdobyty kosz zza linii 6,75 drużyna otrzymuje 2pkt, za kosz zdobyty wewnątrz tej linii drużyna otrzymuje 1 punkt.
 3. Losowanie pomiędzy kapitanami zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu. Drużyna, która wygra losowanie, ma prawo wybrać posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu lub przed rozpoczęciem ewentualnej dogrywki.
 4. Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 16 pkt. lub przez 15 minut – w takim przypadku zapisywany jest aktualny wynik spotkania. W razie remisu po 15 minutach zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn 2 punktów.
 5. Po błędzie i faulu piłkę otrzymuje drużyna przeciwna za linią rzutów za 2pkt, poprzez tzw. checkball.
 6. Po straconym koszu tylko zawodnik z piłką musi wyjść co najmniej 1 nogą za linię rzutów za 2 punkty. W powyższej sytuacji zawodnik musi kozłować lub podać do partnera, a piłka może być zabierana przez przeciwników z wyjątkiem obszaru w „półkolu bez szarży”.
 7. Jeżeli piłka nie wyjdzie za linię rzutów za 2 pkt i piłka wpadnie do kosza to zostaje popełniony błąd i punkty nie zostają zaliczone.
 8. Zmiany zawodników są lotne i mogą być dokonywane wyłącznie, gdy drużyna atakująca rozpoczyna akcję za linią rzutów za 2 pkt.
 9. W przypadku gdy drużyna gra na zwłokę, obserwator odlicza 5 sekund na oddanie rzutu.
 10. Każda drużyna ma do wykorzystania w meczu jedną półminutową przerwę. Drużyna może wziąć przerwę na żądanie, gdy jest w posiadaniu piłki.
 11. W sytuacji piłki przetrzymanej piłka zostanie przyznana drużynie obrony.
 12. Czas zatrzymywany jest na rzuty wolne w ostatniej minucie, przerwę na żądanie oraz kiedy według obserwatora sytuacja będzie tego wymagać (np. kontuzja zawodnika).
 13. W przypadku kiedy drużyna popełniła 5 fauli w meczu każdy kolejny faul na zawodniku nie będącym w akcji rzutowej będzie karany 1 rzutem wolnym za 1 pkt.
 14. Zawodnikowi faulowanemu w akcji rzutowej zostanie przyznany 1 rzut wolny:
  – za 1 pkt w przypadku faula w akcji rzutowej za 1 pkt
  – za 2 pkt w przypadku faula w akcji rzutowej za 2 pkt
  – gdy rzut jest celny, punkty zostają zaliczone i nie przyznaje się rzutów wolnych
 1. Za faul techniczny, niesportowy, dyskwalifikujący drużyna poszkodowana otrzyma 1 rzut wolny za 1 pkt oraz posiadanie piłki. Zawodnik, który otrzymał 2 faule techniczne, 2 faule niesportowe lub 1 faul techniczny i 1 faul niesportowy zostaje zdyskwalifikowany z meczu. Zawodnik, który otrzymał faul dyskwalifikujący zostaje zdyskwalifikowany z całego turnieju.
 2. Niezależnie od powyższego, organizator ma prawo zdyskwalifikować każdego zawodnika, który w trakcie trwania imprezy dokonuje aktów przemocy, dopuszcza się agresji słownej lub fizycznej, celowo ingeruje w wyniki spotkań. Organizator ma również prawo zdyskwalifikować całą drużynę z udziału w imprezie na podstawie zachowania jednego członka drużyny (niekoniecznie wynikającego z jakiejkolwiek akcji na boisku).
 3. W meczach turnieju STREETBASKET 2021 nie ma sędziego. Obserwatorzy wyznaczeni przez organizatorów rozstrzygać będą kwestie sporne w momencie, gdy kapitanowie drużyn nie dojdą do porozumienia.
 4. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.
 5. Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do utworzenia osobnej kategorii U13 kobiet i U13 mężczyzn, w przypadku gdy zgłosi się więcej niż 5 drużyn w tej grupie wiekowej. 
 6. Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji odnośnie kwestii nie ujętych w regulaminie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiłyby rozegranie imprezy.
 8. Uczestnicy turnieju lub konkursów indywidualnych biorą udział w rozgrywkach na swoją odpowiedzialność i są świadomi zagrożeń wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju – pandemia COVID-19.
 9. Udział w turnieju lub konkursach indywidualnych organizowanych podczas turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu.